Llista de persones col·legiades

Com estableix la Llei 25/2009, amb l'objectiu de protegir els drets dels consumidors i usuaris, el COEIIB posa a disposició del públic el Registre de Col·legiats, la información del qual és la proporcionada per les persones col·legiades.

Número Nom Llinatges Titulació
190001 Simó Calafat Garcés Màster Universitari en Enginyeria Informàtica
190002 Víctor Herrera Zamora Enginyeria en Informàtica
190003 Jerònia Rosselló Mercer Enginyeria en Informàtica
190004 Feliu Trias Nicolau Enginyeria en Informàtica
190005 Salvador Gelabert Salamanca Enginyeria en Informàtica
190006 Antoni Sánchez Magraner Enginyeria en Informàtica
190007 Magdalena Genovard Abad Enginyeria en Informàtica
190008 Salvador Antich Sastre Enginyeria en Informàtica
190009 Juana María Perea Perez Enginyeria en Informàtica
190010 Félix Sánchez Navarro Enginyeria en Informàtica

Mostrant 10 de 59 persones col·legiades

Encara no t'has col·legiat?