Requisits de col·legiació

Pertànyer al Col·legi té un valor fonamental: DEFENSAR LA PROFESSIÓ des de l'única corporació de dret públic legalment legitimada per representar els nostres interessos, tant a nivell públic com privat. Però a més, permet accedir a un gran número de serveis d'alt valor afegit

Requisits

Per col·legiar-te, has de tenir alguna de les següents titulacions:

 • Màster Universitari en Enginyeria Informàtica reconegut per ANECA com títol habilitant per exercici la professió d'Enginyer/a en Informàtica
 • Llicenciatura en Enginyeria Informàtica
 • Enginyeria Informàtica
 • Llicenciatura en Ciències (Secció Informàtica)
 • Títol estranger equivalent, degudament convalidat

Si tens dubtes respecte a les titulacions de Màster que habiliten per l'exercici professional, consulta les nostres Preguntes freqüents (FAQ).

Condicions

Quota anual:

Condicions especials

Segons els acords de l'Assemblea General Ordinària del 25 de febrer de 2021, segons el teu perfil, te pots beneficiar dels següents descomptes en la teva quota de col·legiació o en la teva quota anual:

Requisits

 • Estar estudiant i, per tant, matriculat en els estudis que habiliten per la professió d'enginyer en informàtica.
 • La situació de precol·legiat es verificarà anualment mitjançant l'acreditació de la matrícula dels estudis.

Bonificació

 • Quota de col·legiació gratuïta
 • 50% de descompte en la teva quota anual (màxim de cobrament de 3 quotes)

Requisits

 • Haver finalitzat recentment els estudis que habiliten per la professió d'enginyer en informàtica.
 • No serà titulat novell qui dugui més d'un any amb els estudis finalitzats.
 • La situació de "titulat novell" es verificarà mitjançant la data d'obtenció de la titulació o mitjançant el resguard de la mateixa.

Bonificació

 • Quota de col·legiació gratuïta
 • 50% de descompte de la teva quota anual (màxim de cobrament de 2 quotes)

Requisits

 • Trobar-se jubilat durant un període superior a 12 mesos.

Bonificació

 • Quota anual de 0€

Requisits

 • Proporcionar documentació acreditativa del període en que s'ha estat desocupat.

Bonificació

 • Descompte propocional al temps en que s'ha estat desocupat de la quota anual de l'any següent.

Hi ha dos avantatges:

 1. Si una persona col·legiada en el Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics en Informàtica de les Illes Balears (COETIIB), que compleixi amb els requisits, vol col·legiar-se en el COEIIB no paga quota de col·legiació.
 2. Si una persona es troba col·legiada en ambdós col·legis COEIIB i COETIIB, té un descompte de 10€ anuals de la quota del COEIIB. Aquest descompte és independent del que pugui fer el COETIIB.

Requisits

 • Pertànyer a un dels grups de feina del COEIIB i participar activament.

Bonificació

 • 50% de descompte de la teva quota anual.

Què passa si no compleixes els requisits?

No te preocupis! Si per algun motiu no cumpleixis amb els requisits d'aquest Col·legi, però:

 • Segueixes vulguent col·legiar-te.
 • Vols posar en valor la teva professió i els estudis d'Enginyeria, Enginyeria Tècnica i Grau en Informàtica.
 • Vols gaudir dels mateixos serveis que se t'ofereixen en els Col·legis d'Enginyeria Informàtica de Balears.

Llavor, te recomanam la col·legiació en el Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica i Grau en Informàtica de les Illes Balears (COETIIB).

Tant el COETIIB com el COEIIB estam en contacte constant per que la teva col·legiació valgui la pena. Si cumpleixes amb els requisits, uneix-te als dos i aprofita els descomptes en les teves quotes!

Resum

TITULACIÓ
Enginyeria Tècnica en Informatica de Sistemes
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Diplomatura en Enginyeria Informàtica
Grau en Enginyeria Informàtica
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica (habilitant)
Enginyeria en Informàtica
Llicenciatura en Enginyeria Informàtica
Llicenciatura en Ciències (Secció Informàtica)

Encara no t'has col·legiat?