Llista de persones col·legiades

Com estableix la Llei 25/2009, amb l'objectiu de protegir els drets dels consumidors i usuaris, el COEIIB posa a disposició del públic el Registre de Col·legiats, la información del qual és la proporcionada per les persones col·legiades.

Número Nom Llinatges Titulació
190042 Maria del Pilar Jiménez Cortés Llicenciatura en Enginyeria Informàtica
200043 Francisco Javier Calderón Ogando Enginyeria en Informàtica
200044 Bartolomé Mir Payeras Enginyeria en Informàtica
200045 Onofre Munar Aguiló Enginyeria en Informàtica
200046 Bartomeu Munar i Pascual Llicenciatura en Enginyeria Informàtica
200047 Antoni Jaume i Capó Enginyeria en Informàtica
200048 Guillem Lluís Pérez Mas Enginyeria en Informàtica
200049 Miguel Angel Crespi Heredia Enginyeria en Informàtica
200050 Josep Lluís Gómez Andreu Llicenciatura en Enginyeria Informàtica
200051 Víctor Blanch Vicens Enginyeria en Informàtica

Mostrant 10 de 59 persones col·legiades

Encara no t'has col·legiat?