L'Assemblea aprova la reducció de les quotes col·legials

29 de març de 2023

posts/2023/03/29/coeiib_2VYkhbk.png

A la passada Assemblea General Ordinària del passat 17 de març, els col·legiats van aprovar la reducció de la quota col·legial ordinària de manera que aquesta passa de 84€/any a 60€/any. Això comporta, alhora, la reducció de les altres quotes especials que, en ser quotes relatives a l'ordinària, també redueixen la seva quantia de manera proporcional.

Filtre per categories