Es convoquen eleccions a la Junta de Govern del COEIIB

19 de maig de 2023

posts/2023/05/19/coeiib_2VYkhbk_LrGLuzH.png

A través d'aquesta publicació s'informa que la Junta de Govern, d'acord amb els Estatuts, en la reunió celebrada el 18 de maig, ha adoptat la decisió de convocar eleccions a renovar els membres de la Junta de Govern, atès que s'ha esgotat el seu mandat.

Per tant, a partir de demà 20 de maig, s'obre el període per a la presentació de candidatures fins el proper 2 de juny (inclòs). Es recorda que poden exercir el seu dret de vot i el seu dret de ser elegit als col·legiats que apareixen en el Cens Electoral o llista de col·legiats i que les candidatures han de seguir el que estableix l'article 43, on s'indica que han de ser llistes tancades i completes. 

Una vegada acabat el termini de presentació de candidatures, i resoltes les possibles esmenes, la Junta de Govern en funcions proclamarà la relació de candidatures admeses. En cas d'haver una sola candidatura, d'acord a l'article 44 dels Estatuts, aquesta serà proclamada com a nova Junta de Govern.

Si hi ha més d'una candidatura, les eleccions es celebraran en el termini de 30 dies naturals des de la Proclamació de candidatures amb els detalls que s'especificaran més endavant.

Atentament,
Junta del COEIIB

 

Filtre per categories