Un col·legiat, membre de la UGiVIA de la UIB, participa en aplicacions de la Inteligència Artificial en benefici de la societat

12 de març de 2021

posts/2021/03/12/robotica_social_2SfFZVB.jpg

La Unitat de Gràfics i Visió i Inteligència Artificial (UGiVIA) de la Universitat de les Illes Balears, de la qual forma part el nostre col·legiat Antoni Jaume, han participat en els darrers mesos, de diferents investigacions relacionades amb l'aplicació de la Intel·ligència Artificial en el camp de la salut.

Aquestes investigacions forman del projecte EXPLAINING (Explainable Artificial Intelligence Systems for Health and Well-being), pensat per el desenvolupament de sistemes de intel·ligència artificial centrats en la salut i bons d'entendre per part dels usuaris.

Entre les investigacions, la més recent és la proposta d'una metodologia basada en l'ús d'algorismes de reconeixement automàtic d'imatges, que permetrà automatitzar el diagnòstic de la anèmia drepanocítica o o malaltia de cèl·lules falciformes. Aquesta automatització permetrà estalviar feina els metges, que podran dedicar-se a tasques més complexes.

Destaca, també, la investigació relacionada amb la robòtica social, mitjançant la qual la UGiVIA col·labora en el desenvolupament de sistemes de intel·ligència artificial explicable i videojocs seriosos que permetin crear robots per atendre les necessitats de la gent gran i de persones amb necessitats especials.

Des del COEIIB volem visibilitzar l'important paper que té la professió en la societat i destacar la transversalitat de la informàtica, a través de les actuacions dels seus col·legiats.

Filtre per categories