Celebració de l'Assemblea General Ordinària del 2020

2 de març de 2021

posts/2021/03/21/Screenshot_3_iDRWU7m.png

El passat dijous 25 de febrer va tenir lloc l'Assemblea General Ordinària del Col·legi del 2020, celebrada de manera telemàtica ateses les restricciones derivades de la pandèmia del COVID-19.

En l'Assemblea, els col·legiats assistents varen aprovar els Comptes Generals del passat període i els Pressupostos i el Pla d'Activitats per enguany, proposats per la Junta. A més, es varen aprovar també:

  • La figura del precol·legiat, amb l'objectiu d'incloure, en l'organigrama col·legial, els estudiants de les titulacions que condueixen a la professió d'enginyer en informàtica, amb una quota especial.
  • Canvi de periodicitat de la quota, que passa a ser anual.
  • Noves categories de les quotes segons el perfil del col·legiat amb els seus respectius descomptes (aturat, precol·legiat, titulat novell, jubilat, doble col·legiat COETIIB-COEIIB i col·laborador actiu).

Tota la documentació corresponent es troba disponible en l'àrea privada col·legial.

Des de la Junta volem agrair la participació dels col·legiats en l'Assemblea, atès que les seves aportacions i propostes varen ser de gran ajuda.

Filtre per categories